Buitengewoon

Civiele activiteiten tankbouw

Buitengewoon bouwt steeds meer expertise in de (petrochemische) industrie op. Ons innovatieve karakter en continue streven naar een buitengewone kwaliteit geeft steeds meer tankbouwers en terminals het vertrouwen. Wij zijn VCA Petrochemie en BRL7001 gecertificeerd en voeren in-house bodemsaneringen uit waardoor alle civiele werkzaamheden bij één partij liggen.
Deze civiele werkzaamheden omvatten onder andere: realisatie of renovatie van tankfunderingen en terpen, vloeistofdichte afdichtingen, rioleringen en drainage van tankputten en diverse betonwerken zoals culverts, poeren en sleepers.

  • Tankfundaties
  • Tankterpen
  • Infra
  • ConcreteCanvas®
  • Bodemsaneringen

Het aanleggen en renoveren van tankfunderingen is een uiterst precisiewerk waarbij logistiek en materieel wordt afgestemd op de projectlocatie en bereikbaarheid. Onze kennis in funderingen en asfalt zorgt voor een buitengewone kwaliteit die voldoet aan o.a. API-650 normen. Het aanbrengen van zandasfalt of micro-asfalt gebeurd met onze eigen asfaltploeg voorzien van hot-box.

Buitengewone kwaliteit

Complete tankfundatie door Buitengewoon.

Aanleg fundatie en afdekking inclusief vloeistofdichte voorzieningen in eigen beheer.

Renovatie en nieuwbouw.

Eigen vakmannen en materieel voor een buitengewone kwaliteit.

en voorbeelden

Tankfundatie ø 67 meter .

Vloeistofdichte bodemafdichting .

Zandasfalt onder annularring .

Aanbrengen cone-down profiel .

en profileren .

Aanbrengen zandasfalt .

Veel tankterpen voldoen niet meer aan de huidige PGS-29 of BOBO-richtlijnen waardoor deze geupgrade dienen te worden. Bij renovatie geldt vaak een saneringsvariant welke binnen onze organisatie wordt uitgevoerd (BRL SIKB 7001 gecertificeerd). Tankterpen of shoulders van asfalt, beton, concretecanvas of bestrating wordt in eigen beheer gerealiseerd. Ook het upgraden of revampen van tankterpen is mogelijk. Betonnen poeren en sleepers evenals lekdetectiesystemen worden vanzelfsprekend meegenomen in het ontwerp en uitvoering.

Buitengewone kwaliteit

Tankterpen aanleggen of renoveren conform de PGS-29.

Asfalteren, beton, bestrating en ConcreteCanvas in eigen beheer realiseren.

Realisatie van tankterp inclusief poeren, sleepers en lekdetectiesystemen.

Eigen vakmannen met ervaring in de petrochemische sector.

VCA** Petrochemie en BRL7001 gecertificeerd voor renovatie in saneringscondities.

en voorbeelden

Ook de complete civiele infrastructuur van de tankput kan gerealiseerd worden door Buitengewoon. Het installeren van leidingen en drainage, lekdetecties tot het aanleggen van tankdijken of (prefab) betonwerk; alle werkzaamheden worden in-house uitgevoerd. Voor het aanleggen van vloeistofdichte tankdijken is er uitgebreide ervaring met klei, folieafdichtingen en zijn wij de expert in het aanbrengen van ConcreteCanvas®.

Ervaring in betonwerk is er onder andere in het construeren en realiseren van culverts, slabs, sleepers en poeren, al dan niet in saneringscondities.

buitengewone kwaliteit

Alle voorkomende civiele activiteiten in één hand.

Jarenlange ervaring in grondwerk en riolering,

Culverts, slabs, sleepers en poeren.

Vaste vakmannen en eigen materieel voor continuïteit en een flexibele uitvoering.

VCA** Petrochemie, ISO9001 en BRL 7001 gecertificeerd.

en voorbeelden

Concrete Canvas® oftewel betondoek is een nieuw revolutionair materiaal wat vloeistofdicht en vuurbestendig is. Het kan voor diverse uitlopende toepassingen worden gebruikt zoals onkruidbestrijding, erosiepreventie, dijkbekleding tot uitstroomvoorzieningen of zelfs designmeubilair!

Veelal zijn de tankterpen voorzien van micro-asfalt of bestratingen welke door het bewegen van de terp gescheurd en verzakt zijn. Wij maken uw tankterp weer nieuw met ConcreteCanvas® zodat deze voldoet aan de PGS-29! Het betondoek heeft een mate van flexibiliteit dankzij de smalle stroken waardoor scheuren en herstel tot het verleden behoren.

buitengewone kwaliteit

Vloeistofdichte oplossing tot wel 50 jaar!

Brandwerend en bestand tegen chemicaliën

Bescherming tegen onkruidgroei en ongedierte

Snelle uitvoering met beperkt materieel.

Buitengewoon is de expert voor ConcreteCanvas met jarenlange ervaring in de petrochemische sector.

en voorbeelden

Buitengewoon is BRL SIKB 7001 gecertificeerd om bodemsaneringen uit te voeren, waardoor u als opdrachtgever alle civiele werkzaamheden bij één partij kunt onderbrengen. Zo ontzorgen wij u en kunnen een buitengewone kwaliteit garanderen.

 

Kijk op onze pagina over Bodemsaneringen wat wij voor u kunnen betekenen.

Buitengewone kwaliteit

BRL SIKB 7000:7001 gecertificeerd.

Bodemsaneringen en calamiteiten in-company uitvoeren.

Onze eigen vakmannen zijn R-DLP gecertificeerd conform CROW 400.

Diverse meetapparatuur waaronder multigasmeters en benzeenspecifieke meters voor snelle handeling bij onverwachte verontreinigingen.

Vloeistofdichte voorzieningen in combinatie met bodemsanering in één hand.

en voorbeelden

Buitengewone referenties

TEAM Terminal logo
Buitengewoon referentie petrochemie Koole Terminals Pernis
Buitengewoon referentie industrie Euroliquids.

GRATIS ADVIES VOOR UW TERREIN

Wij geven u kosteloos advies om uw terrein optimaal te onderhouden

Meer informatie opgeven (optioneel)

Soort werkzaamheden

Toekomstig gebruik

085 – 301 23 23

- bel ons voor een BuitenGewoon buitenterrein!

+

Gratis advies aanvragen

Wij nemen binnen 24uur contact met u op.

Meer informatie opgeven (optioneel)

Soort werkzaamheden

Toekomstig gebruik

+

Gratis Demo aanvragen

Wij nemen binnen 24uur contact met u op.

+

Wij nemen binnen 24uur contact met u op.

085 – 301 23 23

- bel ons voor een BuitenGewoon buitenterrein!